Chào mừng bạn đến với trang “Điều khoản và điều kiện” của Shbet (shbet.sh). Trang này quy định những điều khoản và điều kiện mà bạn cần tuân thủ khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngừng sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Độ tuổi và hạn chế sử dụng: Bạn phải đạt độ tuổi hợp pháp để tham gia vào các hoạt động cá cược theo luật pháp nơi bạn đang sinh sống. Chúng tôi cấm việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi nếu bạn chưa đủ tuổi hoặc nếu việc tham gia vào hoạt động cá cược là trái với pháp luật.

2. Tài khoản cá nhân: Khi đăng ký tài khoản trên Shbet, bạn phải cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và hiện tại. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ tài khoản của mình với bất kỳ ai khác. Mọi hoạt động sử dụng tài khoản cá nhân của bạn sẽ được coi như do bạn chịu trách nhiệm.

3. Trách nhiệm cá nhân: Việc sử dụng dịch vụ của Shbet là trách nhiệm cá nhân của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

4. Hành vi cấm: Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, gian lận, rửa tiền, hoặc bất kỳ hành vi gây hại nào đều bị cấm. Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản của bạn nếu phát hiện vi phạm.

5. Quyền riêng tư: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Riêng tư của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.

6. Thay đổi điều khoản: Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn nên xem xét lại trang này thường xuyên để cập nhật với những thay đổi mới.

Qua việc sử dụng dịch vụ của Shbet, bạn đã đồng ý tuân thủ những điều khoản và điều kiện được quy định ở trên. Chúng tôi hy vọng bạn có trải nghiệm thú vị và an toàn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.