Làm Gãy Đũa Báo Hiệu Điềm Gì? Đánh Con Lô Gì Để Trúng Lớn?

Đoán vận mệnh tương lai qua hiện tượng làm gãy đũa

Trong cuộc sống, đôi khi đang ăn chúng ta có thể sẽ làm gãy đũa do tác động mạnh. Tuy nhiên, nếu xét theo tâm linh thì nhiều người tin rằng làm gãy đũa báo hiệu điềm gì đó. Là điềm lành hay điềm dữ? Đối với các lô thủ thì tin rằng nó sẽ […]